Promesy 5000+ dla 10 jednostek OSP z naszej Gminy

11 października 2019 r. w Domu Ludowym w Białej k. Radzynia Podlaskiego odbyło się uroczyste wręczenie promes 5000+ przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu radzyńskiego w ramach zadania publicznego Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.

Przedstawiciele 10 jednostek OSP z Gminy Borki, którzy wzięli udział w uroczystości, otrzymali 10 promes na łączną kwotę 50 000 zł z rąk Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim Witolda Grajcara.

Fachowe wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji zapewnił Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, który oddelegował do tego zadania pracownika merytorycznego Ewelinę Kajetaniak.

Uważam, że wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej jest niezbędne ze względu na to, że druhny i druhowie czuwają nad bezpieczeństwem w naszej społeczności lokalnej. Na pewno uzyskane pieniądze pomogą w realizacji zadań naszych jednostek OSP – komentuje Wójt Radosław Salata.

 

Obchody 80. rocznicy bitwy pod Kockiem

Tegoroczne obchody bitwy pod Kockiem rozpoczęły się w sobotę 5 października od Apelu Pamięci na cmentarzu wojennym z udziałem wojskowej orkiestry dętej z Dęblina i kompanii reprezentacyjnej. W uroczystości wzięli udział potomkowie gen. Franciszka Kleeberga –  prawnukowie: Anna Rumatowska, Andrzej Kleeberg i dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płk. Michał Rohde. Sejm RP reprezentował poseł Krzysztof Głuchowski. 

Gminę Borki reprezenowała Kierownik Referatu Administracyjno-Społecznego Ewa Mateusiak. Po Mszy Świętej w intencji Gen. Kleeberga i Jego Żołnierzy odbyły się XXV Ogólnopolskie Biegi Uliczne Pamięci Generała Kleeberga, a w godzinach popołudniowych w hali widowiskowo-sportowej był XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz widowisko słowno-muzyczne „Ostatni rozkaz Generała Kleeberga”. Wydarzenie było współorganizowane i współfinansowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Więcej: https://kock.pl/obchody-80-rocznicy-bitwy-pod-kockiem/