Lepsza sieć wodociągowa w naszej gminie

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z przyjemnością informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie wysokości 2 214 100,27 na modernizację sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu wynosi 3 205 163,37 zł.
🚰 W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace:
1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Borki–Sitno,
2. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Sitno–Olszewnica,
3. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowościach Maruszewiec–Tchórzew,
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasew Kolonia (obok wieży);
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chomejowa,
6. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Nowiny–Wola Osowińska,
7. Budowa sieci wodociągowej (spinki) w miejscowości Krasew (obok ujęcia),
8. Dostawa i montaż liczników wody ze zdalnym odczytem w liczbie 1 100 szt.,
9. Uruchomienie serwisu online.
ℹ️ Wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki” złożyliśmy 30 lipca 2018 roku w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014–2020.

 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (12 lipca br.) Wójt Gminy Borki wraz z członkami Zarządu Powiatu Radzyńskiego Szczepanem Niebrzegowskim, Grzegorzem Kowalczykiem oraz Jerzym Bendarczykiem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych w Tchórzewie. Pomnik został wzniesiony 70 lat po 6 października 1942, kiedy Niemcy  rozstrzelali i zakopali dwie w lesie rodziny: Guzów i Pszkitów.

Tego samego dnia Wójta Radosław Sałata i Sołtys Nowin Radosław Bącik również zapalili znicze pod Pomnikiem Pomordowanych w Nowinach. Pomnik jest wyrazem pamięci o ofiarach pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 roku na mieszkańcach tej wsi. Niemcy rozstrzelali wówczas 13 osób z dwóch rodzin i spalili ich domostwa.