Gmina Borki z dwiema nagrodami

Gmina Borki oraz Wójt Gminy Borki Radosław Sałata w ubiegłym tygodniu zostali nagrodzeni dwoma laurami. We wtorek Lubelski klub Biznesu przyznał gminie Borki nagrodę Business Excellence w kategorii Gmina Proobywatelska, zaś w piątek Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości przyznali w Warszawie Wójtowi Radosławowi Sałacie Nagrodę Wójt 30-lecia Wolności Rzeczypospolitej Polskiej w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Wójt Radosław Sałata mówi: Oczywiście, bardzo cieszę się z obydwu nagród. Są one dla mnie dowodem tego, że ja i mój zespół w Urzędzie Gminy pracujemy efektywnie oraz że inne organizacje widzą i doceniają nasze starania. Jednak nie ukrywam, że zawsze najbardziej zależy mi na tym, aby z naszej pracy byli zadowoleni mieszkańcy gminy Borki, bo to oni mnie wybrali i pracuję dla nich. Przy okazji tych wyróżnień przypomnę, że tylko w tym roku uzyskaliśmy jako gmina kilka milionów złotych na rewitalizację terenów gminnych, modernizację dróg, rozbudowę przedszkoli oraz budowę Domu kultury w Woli Chomejowej.

Uruchomiliśmy Portal Partycypacji Społecznej

Portal umożliwi komunikację z mieszkańcami drogą online. Projekt zakłada prowadzenie konsultacji społecznych oraz łatwy dostęp do e-usług urzędowych, udział w naborach projektów do budżetów partycypacyjnych oraz dostępu do informacji publicznej. Komunikaty w tym zakresie będą kierowane również za pośrednictwem aplikacji mobilnej eBorki.

Platforma Partycypacji Społecznej znajduje się pod adresem internetowym konsultacje.gminaborki.pl. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata wyjaśnia: W ostatnich dniach gmina Borki została nagrodzona przez Lubelski Klub Biznesu zaszczytną nagrodą Business Excellence w kategorii Gmina Proobywatelska. To nas zobowiązuje. Chcemy nieustannie podnosić efektywność działań podejmowanych przez urząd. Chcemy wiedzieć, czego oczekują od nas mieszkańcy, dlatego stworzyliśmy internetową platformę, na której będą mieli możliwość uczestnictwa w wielu ważnych dla siebie sprawach. Uważam, że Internet jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

Portal umożliwi mieszkańcom gminy Borki łatwy dostęp do e-usług z zakresu: konsultacji społecznych, udziału w podziale budżetów partycypacyjnych oraz dostępu do informacji publicznej. Informacje zamieszczane na portalu będą również rozpowszechniane przez aplikację mobilną eBorki. Aplikacja, oprócz odbierania przez mieszkańców komunikatów przesyłanych przez odpowiednie urzędy, umożliwi komunikację w drugą stronę, tj. przesyłanie zgłoszeń do urzędów (np. o usterkach czy zagrożeniach).

W ramach Portalu Partycypacji Społecznej Urząd Gminy Borki będzie świadczyć następujące e-usługi: zgłoszenie obywatelskiej inicjatyw uchwałodawczej, składanie i konsultowanie wniosków oraz propozycji do budżetu partycypacyjnego, informacja o zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień, informacja o planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań, zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów, zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, zgłaszanie wniosku o informację publiczną – rejestr udzielonych dotacji.

Uruchomienie platformy partycypacji społecznej wspólnej dla gmin Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” realizowanego w partnerstwie, które tworzą Lubelska Fundacja Rozwoju (partner wiodący) oraz partnerzy – samorządy województwa lubelskiego: gmina Borki, gmina Józefów, gmina Leśniowice, gmina Stoczek Łukowski, miasto Tomaszów Lubelski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Platforma partycypacji społecznej w warstwie prezentacji będzie wspólnym i jednolitym systemem dla całego partnerstwa.

XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata serdecznie zaprasza na XI Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną. 

Będzie to okazja do spotkania, słuchania i dzielenia się różnorodnością prezentowanych utworów muzycznych w gwarze podlaskiej, a także wielowiekową tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.
Przegląd nie będzie miał charakteru klasyfikacji konkursowej, a jedynie formę prezentacji.

W przeglądzie wezmą udział ludowe zespoły i kapele odtwarzające autentyczne, tradycyjne pieśni lub obrzędy weselne oraz współcześnie działające i występujące grupy artystyczne. W ramach przeglądu zespoły ludowe wykonują dwie tradycyjne pieśni weselne lub fragment obrzędu weselnego.

Gmina Borki nagrodzona

Drodzy Mieszkańcy,

atmosfera wokół naszej gminy jest, jak pogoda ostatnimi czasy, bardzo gorąca. Ale! W pozytywnym znaczeniu!

Miło mi poinformować, że 12 czerwca br. w Lublinie odebrałem nagrodę Business Excellence. Nasza gmina zwyciężyła w kategorii Gmina Proobywatelska.

Otrzymaliśmy nagrodę na postawie szczegółowej ankiety (w której wykazaliśmy liczne działania podejmowanie, aby naszym Mieszkańcom było lepiej) oraz audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Lubelskiego Klubu Biznesu.

Nie spoczywamy na laurach; kolejne nagrody motywują mnie jako Wójta do dalszego działania.

Dodam jeszcze, że dziś Rada Gminy Borki udzieliła mi wotum zaufania – bardzo dziękuję Radnym. To także motywuje mnie do dalszej pracy.

Wójt Gminy Borki
Radosław Sałata

Fot.:  FB Business Excellence Program Promocji Firm, Gmin i Powiatów

Komunikat Wójta Gminy Borki

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty w sprawie  zużycia wody podczas upału oraz planowanej modernizacji sieci wodociągowej (kliknij):