Wójt Gminy Borki z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja

Borki, 3 maja 2019 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Borki,

w naszym kraju początek maja to czas wielkiego świętowania. Fundamentem tego świętowania jest 3 maja, w którym oddajemy cześć naszej polskiej państwowości, którą symbolizuje Konstytucja z 3 maja 1791 roku.

Rokrocznie w Święto Narodowe Trzeciego Maja słusznie podkreśla się, że Konstytucję 3 Maja uchwalono jako pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą, która jak na ówczesne czasy była bardzo nowoczesnym aktem prawnym.

Konstytucja z 1791 roku jest uznawana za postępową, ponieważ symbolizuje mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do jej wzmocnienia, reformowania, rozwijania.

Konstytucja ta miała również legnąć u podstaw silnego, niezależnego państwa, opartego na ideach Oświecenia. Była ogromną nadzieją na silną jedność narodu polskiego i umocnienie Polski.

Jak wiemy, nasza Ojczyzna przebyła krętą i wyboistą drogę do wolności. Po upadku komunizmu dopiero przez zaledwie kilkadziesiąt lat znów jesteśmy wolnym państwem.

Ze szczególnym zaangażowaniem powinniśmy zatem bronić wartości, o które przelewaliśmy krew przez wieki. Te wartości nie były nam dane. Nasi przodkowie zapracowali na nie wyjątkowo ciężko. Mam na myśli takie wartości jak: wolność, demokracja, równość, suwerenność. Gwarantuje  je właśnie konstytucja. Doceniajmy je nie tylko dziś – w dniu Narodowego Święta Trzeciego maja, – ale także na co dzień.

Bądźmy z siebie dumni, świętujmy i cieszmy się z naszej państwowości.

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

Wójt Gminy Borki

mgr inż. Radosław Sałata

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borki.