Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Informujemy o ogłoszeniu naboru na dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju. 

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. samorządowe instytucje kultury,
2. organizacje pozarządowe,
3. jednostki samorządu terytorialnego,
4. uczelnie publiczne i niepubliczne,
5. kościoły i związki wyznaniowe,
6. osoby prawne.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://bit.ly/2IIvUki

Umowa podpisana: ponad milion złotych powędruje do przedszkoli w naszej gminie

Wczoraj, 20 marca 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Borki Radosław Sałata sfinalizował starania o pozyskanie środków na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w gminie Borki”. Całkowita wartość projektu wynosi aż 1 219 481,99 zł. Kwota dofinansowania wyniesie  
1 036 559,69 zł.  


Pieniądze z dofinansowania projektu będą przeznaczone na poszerzenie oferty przedszkolnej w Borkach oraz Woli Osowińskiej. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata twierdzi: Traktuję to zadanie priorytetowo. Moim celem jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Na podstawie diagnozy, którą zleciłem pracownikom Urzędu Gminy na początku 2018 roku, wynika jasno, że mamy niski udział dzieci w wieku 3–4 lata w edukacji przedszkolnej. Przyczyna jest oczywista: brak miejsc w przedszkolach. Uważam, że brak miejsc nie tylko utrudnia rozwój psychiczny i intelektualny dzieci, ale utrudnia też podjęcie pracy zawodowej ich rodzicom. Są zmuszeni do poszukiwania opiekunów do dzieci na własną rękę, albo muszą w ogóle rezygnować z pracy.  Ustaliliśmy razem z rodzicami, że potrzeba 95 nowych miejsc przedszkolnych. Posiadamy sale w przy ZPO w Borkach i Woli Osowińskiej. Za uzyskane pieniądze dostosujemy infrastrukturę do potrzeb najmłodszych użytkowników, bo ta nie była modernizowana już od prawie 20 lat. Dzieci muszą rozwijać się w warunkach godnych i przyjaznych.

Co konkretnie zostanie wykonane:
✔️ remont oraz dostosowanie 
sal do potrzeb przedszkolaków,
✔️ zakup nowych pomocy dydaktycznych i zabawek,
✔️ organizacja szeregu specjalistycznych zajęć, zapewniających prawidłowy rozwój najmłodszych,
✔️ realizacja programu dodatkowych zajęć i uroczystości,
✔️ utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Woli Osowińskiej,
✔️ utworzenie dwóch nowych grupy przedszkolnych w Borkach,
✔️ zapewnienie bezpłatnych posiłków i in.