Wójt Gminy Borki Radosław Sałata podpisał już trzecią w tym roku umowę na dotacje

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z satysfakcją informuje, że w poniedziałek 25 marca podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę na realizację projektu Nowa Odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja.

Łączna wartość umowy stanowi pokaźną kwotę 6 922 535,57 zł. Kwota dofinansowania będzie pochodzić z puli środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

To już trzecia transza środków, które powędrują do gminy Borki w zaledwie pierwszym kwartale 2019 roku. Pozostałe uzyskane dofinansowania gmina uzyskała na modernizację dróg gminnych na kwotę 761 000 zł oraz dofinansowanie przedszkoli na kwotę ponad miliona złotych.

Projekt rewitalizacji w gminie Borki zakłada szereg działań nakierowanych na odnowę terenów zielonych, rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz modernizację budynków.

Radosław Sałata twierdzi: Podjęcie działań rewitalizacyjnych było konieczne od bardzo dawna. Na terenie gminy są miejsca, które niegdyś cieszyły oko, a przez ostatnie lata ich kondycja stale pogarszała się. Jest to np. zaniedbywany przez lata zabytkowy park w Woli Osowińskiej. Moim celem jest przywrócenie dawnej świetności właśnie takim miejscom. Chcę jednak przy okazji działań rewitalizacyjnych podnieść ich potencjał sportowo-rekreacyjny. Najogólniej mówiąc, będę prowadzić działania modernizacyjne w taki sposób, aby nasi mieszkańcy mieli w efekcie do dyspozycji miejsca, gdzie będą mogli spędzić czas miło, aktywnie, z dziećmi, w przyjemnym otoczeniu. Te tereny mają służyć właśnie nam. Dodam jeszcze, że nie zapomnieliśmy także o aspekcie ekologicznym. Z myślą o zagrożonej populacji pszczół będziemy także nasadzać rośliny miododajne. W ten sposób chcemy zachęcić i zmotywować również naszych mieszkańców do nasadzania na prywatnych posesjach takich roślin, które będą sprzyjać właśnie pszczołom. Musimy działać odpowiedzialnie również w aspekcie ochrony środowiska. To zaprocentuje, gdy dorosną nasze dzieci i wnuki.

Projekt Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja zakłada odnowę szeregu obszarów: zabytkowego parku w Woli Osowińskiej, terenu po byłej plebanii w Borkach, rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej nad Bystrzycą przy zabytkowym młynie w Borkach, modernizację remizy we Wrzosowie.

Co konkretnie zostanie wykonane?

ZREWITALIZUJEMY ZABYTKOWY PARK W WOLI OSOWIŃSKIEJ, a w tym:
– uporządkujemy teren parku,
– przeprowadzimy prace pielęgnacyjne zabytkowych drzew,
– odtworzymy dawne łąki na terenie parku,
– zbudujemy drogi pieszojezdne i piesze z kruszyw naturalnych,
– zbudujemy altanę i schody na wyspie, która znajduje się na stawie w północno-zachodnim narożniku parku,
– nasadzimy ponad 200 drzew oraz nowe krzewy i byliny – będą to rośliny miododajne sprzyjające ochronie zagrożonej populacji pszczół;

ODNOWIMY TEREN PO BYŁEJ PLEBANII W BORKACH, a w tym:
– utwardzimy kostką brukową teren okalający kościół,
– ustawimy tam ławki pakowe oraz kosze na śmieci,
– zamontujemy uliczne oświetlenie solarne,
– wyremontujemy budynek gospodarczy (wymienimy stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe, ocieplimy budynek, wykonamy fasadę i posadzki oraz tynki w środku);

ROZSZERZYMY OFERTĘ TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NAD BYSTRZYCĄ PRZY ZABYTKOWYM MŁYNIE W BORKACH, a w tym:
– wykonamy nawierzchnię betonową oraz kupimy urządzenia do skateparku,
– utworzymy plac zabaw i zakupimy sprzęt do zabawy najmłodszych,
– zamontujemy lampy solarne, ustawimy ławki parkowe oraz kosze na śmieci;

ZMODERNIZUJEMY REMIZĘ WE WRZOSOWIE, a w tym:
– ocieplimy budynek wełną mineralną,
– wymienimy stolarkę okienną i drzwiową,
– wykonamy pochylnię i toaletę dla osób niepełnosprawnych,
– wykonamy schodołaz wewnątrz budynku,
– wykonamy nowe orynnowanie budynku,
– uporządkujemy teren wokół budynku i ustawimy ławki parkowe;

STWORZYMY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ZAKUPIMY WŁASNY SPRZĘT DO ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W CELU INTEGRACJI NASZEJ SPOŁECZNOŚCI, a w tym:
–  scenę estradowa,
– nagłośnienie,
– namioty plenerowe i krzesła
– laptopy, agregat prądotwórczy i in.

 

Komunikat: trening systemu wczesnego ostrzegania

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata uprzejmie informuje, że 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

Sygnał należy potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych działań.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na bezpłatne warsztaty dla młodych aktywistów

Mijasz pusty budynek. Kiedyś była w nim świetlica. Pojawia się myśl: „A gdyby tak założyć w nim klub miłośników planszówek?” – jeśli wpadasz na takie pomysły, ale nie wiesz, jak je zrealizować albo chciałbyś/chciałabyś robić to lepiej, Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza Cię do wzięcia udziału w projekcie Pole Działania.

Kiedy i gdzie? 11–13 października 2019 r. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim.
Do kogo jest skierowany projekt?
Do młodych ludzi w wieku 16-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (właśnie takich jak w naszej gminie).
Czego dowiesz się na warsztatach?
1. jak pracować metodą projektową – od rozpoznania potrzeb ludzi do zaplanowania i przeprowadzenia działania,
2. jak zawierać partnerstwo z lokalnymi instytucjami – władzami samorządowymi i przedsiębiorcami,
3. na czym polega skuteczna rekrutacja członków zespołu i komunikacja w grupie,
4. jak radzić sobie z formalnościami projektowymi,
5. jak promować swoje projekty w społeczności wiejskiej,
6. jak zdobywać środki na działania społeczne w małej gminie lub miasteczku.

Zapisy trwają do 15 kwietnia.
👉 Szczegóły (kliknij link): https://bit.ly/2HAvXw9

Urząd Gminy Borki oferuje pomoc przy wypełnianiu wniosków do programu Czyste powietrze

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach programu Czyste powietrze.


Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że Urząd Gminy Borki – mimo że realizacja programu Czyste powietrze nie leży w jego gestii – oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu środków z programu NFOŚiGW.
Pracownicy Urzędu Gminy Borki udzielą wszelkich informacji na temat programu oraz pomogą Państwu przy internetowym wypełnianiu wniosków. 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie m. in. na:
 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 docieplenie przegród budynku,
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegóły (kliknij link): https://bit.ly/2HUsLLZ

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Borki

Nagranie z  VI sesji Rady Gminy

Część I

Część II

Część III

Zapraszamy na VI sesję Rady Gminy Borki, która odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. 

Szczegółowy program sesji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Informujemy o ogłoszeniu naboru na dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Groby i cmentarze wojenne w kraju. 

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. samorządowe instytucje kultury,
2. organizacje pozarządowe,
3. jednostki samorządu terytorialnego,
4. uczelnie publiczne i niepubliczne,
5. kościoły i związki wyznaniowe,
6. osoby prawne.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://bit.ly/2IIvUki

Umowa podpisana: ponad milion złotych powędruje do przedszkoli w naszej gminie

Wczoraj, 20 marca 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Borki Radosław Sałata sfinalizował starania o pozyskanie środków na realizację projektu „Wesołe przedszkolaki w gminie Borki”. Całkowita wartość projektu wynosi aż 1 219 481,99 zł. Kwota dofinansowania wyniesie  
1 036 559,69 zł.  


Pieniądze z dofinansowania projektu będą przeznaczone na poszerzenie oferty przedszkolnej w Borkach oraz Woli Osowińskiej. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata twierdzi: Traktuję to zadanie priorytetowo. Moim celem jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej. Na podstawie diagnozy, którą zleciłem pracownikom Urzędu Gminy na początku 2018 roku, wynika jasno, że mamy niski udział dzieci w wieku 3–4 lata w edukacji przedszkolnej. Przyczyna jest oczywista: brak miejsc w przedszkolach. Uważam, że brak miejsc nie tylko utrudnia rozwój psychiczny i intelektualny dzieci, ale utrudnia też podjęcie pracy zawodowej ich rodzicom. Są zmuszeni do poszukiwania opiekunów do dzieci na własną rękę, albo muszą w ogóle rezygnować z pracy.  Ustaliliśmy razem z rodzicami, że potrzeba 95 nowych miejsc przedszkolnych. Posiadamy sale w przy ZPO w Borkach i Woli Osowińskiej. Za uzyskane pieniądze dostosujemy infrastrukturę do potrzeb najmłodszych użytkowników, bo ta nie była modernizowana już od prawie 20 lat. Dzieci muszą rozwijać się w warunkach godnych i przyjaznych.

Co konkretnie zostanie wykonane:
✔️ remont oraz dostosowanie 
sal do potrzeb przedszkolaków,
✔️ zakup nowych pomocy dydaktycznych i zabawek,
✔️ organizacja szeregu specjalistycznych zajęć, zapewniających prawidłowy rozwój najmłodszych,
✔️ realizacja programu dodatkowych zajęć i uroczystości,
✔️ utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Woli Osowińskiej,
✔️ utworzenie dwóch nowych grupy przedszkolnych w Borkach,
✔️ zapewnienie bezpłatnych posiłków i in.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

W dniach 25 marca – 3 kwietnia 2019 odbędzie się wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
WAŻNE: w przypadku znalezienia szczepionki, nie wolno jej dotykać, a w przypadku kontaktu substancji ze skórą, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.