RAFAŁKI: DODATKOWE ATRAKCJE

Dodatkową atrakcją podczas tegorocznej edycji Rafałków będzie pokaz malowania aerografem w wykonaniu Pana Michała Sierpienia. Pokaz odbędzie się w niedzielę 3-go lutego ok. godz. 11:00.

Kolejną atrakcją będzie pokaz gry bitewnej Wrzesień 1939 firmy First to Fight dzięki uprzejmości Pana Tomasza Kowalczyka. Grę będzie można zobaczyć w sobotę i niedzielę 2 i 3-go lutego. 

Serdecznie zapraszamy do Bork: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Spółdzielcza 1.

 

OGŁOSZENIE: posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Gminy Borki 05 lutego 2019 roku

Przewodnicząca Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy, Przestrzegania Prawa, Oświaty, Kultury i Wychowania zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 05 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej UG Borki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 05 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 16:15 w Sali Konferencyjnej UG Borki.

Krasew: rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że w związku z realizacją projektu „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w Krasewie rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Prace mają na celu: 

dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dna 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
ustalenie granic działek ewidencyjnych (w przypadku braku możliwości określenia ich przez wykonawcę na podstawie istniejących wiarygodnych dokumentów),
pomiar budynków nieujawnionych w ewidencji budynków wraz z elementami przynależnymi (tarasy schody itp.),
pozyskanie danych opisowych wymaganych przez zapisy ww. rozporządzenia (dla budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków).
 
Pismo od Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego: wsp. pom geodezyjnych wsi Krasew

Gmina Borki pozyskała kolejne pieniądze

Miło nam poinformować, że Gmina Borki pozyskała fundusze na realizację projektu Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki. Projekt zajął wysokie, bo 15 miejsce na liście rankingowej; od pierwszego miejsca na liście wniosek dzieli zaledwie 5 punktów. 

Kto skorzysta na projekcie? Przedszkolaki z Gminy Borki.

Co planujemy zrobić:

1. utworzymy przedszkole przy ZPO w Borkach;

2. zorganizujemy dodatkowe zajęcia w przedszkolu przy ZPO w Borkach;

3. utworzymy nową grupę przedszkolną w przedszkolu  przy ZPO w Woli Osowińskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 219 481, 99 zł, natomiast Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 1 036 559,69 zł. Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Okres realizacji projektu: od 01 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku.

 

Otwarcie Klubu Seniora w Osownie

Wczoraj – w Dniu Babci – 21 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Osownie. W uroczystym przecięciu czerwonej wstęgi wziął udział Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, sołtys Osowna Ewa Mateusiak, koordynator klubu seniora w Osownie Magdalena Kozieł, a przede wszystkim Seniorzy, z myślą o których powstał Klub. 

Cześć oficjalną dopełniło przemówienie Wójta, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości rozmawiali przy poczęstunku.   

W ramach Klubu nasi Seniorzy będą uczestniczyć w:
zajęciach kulinarnych,
spotkaniach z lekarzem,
zajęciach sportowych,
zajęciach komputerowych,
wieczorach literackich, wieczorach poezji,
wieczorach pieśni i tańca.

ℹ️ FINANSOWANIE: Klub Seniora w Osownie będzie działać, dzięki skorzystaniu Gminy Borki ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.