Komunikat Wójta Gminy Borki

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 CZERWCA 2018 (CZWARTEK) O GODZ. 12.00 NA TERENIE GMINY BORKI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO) Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH (sygnał  akustyczny ciągły trwający 1 minutę)

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

Wójt Gminy Borki
/-/ Radosław Sałata

Informacja w sprawie suszy

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym również w woj. Lubelskim, Wójt Gminy Borki informuje o możliwości zgłaszania do tut. Urzędu oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach spowodowanych suszą wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych w terminie do 6 lipca 2018r.

Jednocześnie informuję, że aby uzyskać pomoc publiczną poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Informacja o pomocy