Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie

Zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Czytaj dalej Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie

Altana przy Bystrzycy

Zadanie pn.: „Budowa w

iaty wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Czytaj dalej Altana przy Bystrzycy