OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania:  godz. 07:37 dnia 23.05.2018 r.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 23.05.2018 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm
do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi:  Brak
Dyżurny synoptyk: Michał Folwarski

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania:  godz. 07:46 dnia 22.05.2018 r.
Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 22.05.2018 r. do godz. 22:00 dnia 22.05.2018 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie
do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi:  Brak
Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk

Biznes Lubelskie 2018 – cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli JST i IOB

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Biznes Lubelskie” skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Już 29 maja 2018 r. spotykamy się w Sali Bankietowej „U Małgorzaty” w Radzyniu Podlaskim.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy w chodzie sportowym, który opowie uczestnikom spotkania o roli motywacji w biznesie.

Czytaj dalej Biznes Lubelskie 2018 – cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli JST i IOB

Przedsiębiorco!

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem dotyczącym weryfikacji numeru Pesel we wpisach w CEIDG, Urząd Gminy Borki informuje, iż po sprawdzeniu danych niesformalizowanych w systemie CEIDG, wszyscy przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność na terenie naszej Gminy mają uzupełniony wpis o numer Pesel.

Informacja

Wójt Gminy Borki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest , wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczenie, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat i będzie wymagane do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Borki o odbiór i utylizację eternitu.

Informacja

Gmina Borki informuje, że realizacja zadania pn.”Projekt edukacji ekologicznej „ Chrońmy przyrodę już dziś- jutro może być za późno” jest dotowany na podstawie umowy nr 22/2018/D/EE zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Całkowity koszt zadania –  14 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 000,00 zł

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj dalej „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Informacja

W dniach 28 maja – 2 czerwca 2018 roku Apteka Statim w Borkach będzie nieczynna.