Ogłoszenia Wójta Gminy Borki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI: BORKI, WOLA OSOWIŃSKA I WRZOSÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOKALIZACJI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY POWYŻEJ 100KW.

Złote Gody

W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkach osiem par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wójt Radosław Sałata pogratulował Jubilatom życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali:

Czytaj dalej Złote Gody