Modernizacje dróg

1 184 119, 00 zł – taką kwotę gmina Borki otrzymała w latach 2018–2019 z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. przebudowy i remonty dróg lokalnych.

 Zrealizowano inwestycje drogowe w miejscowościach:
😀 Nowiny,
😀 Krasew,
😀 Maruszewiec Pofolwarczny,
😀 Wola Chomejowa,
😀 Stara Wieś.
25 września 2019 roku w Woli Chomejowej odbyło się otwarcie odcinka drogi, sfinansowanego z wymienionego programu z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty, Radnych i Sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka”, 29 Gromady Zuchowej „ Armaty Mądrości ”, pracowników Urzędu gminy i mieszkańców Woli Chomejowej.