1 sierpnia 2014 r. przypada 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. W dniu wybuchu powstania SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Trwało 63 dni.
Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania wywieśmy w tym dniu flagi narodowe oraz zatrzymajmy ruch w godzinę „W” (17.00).

Ponadto o godz. 17.00 będzie podawany sygnał akustyczny alarmowy dla ludności – ciągły trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosi się o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.